Acasa

Asociația TRIADA își propune promovarea principiului egalității de șanse, dezvoltarea și diversificarea serviciilor de asistență socială, identificarea, premierea, și promovarea modelelor de bună practică din domeniul educației, crearea și promovarea proiectelor și programelor sociale, individuale sau în parteneriat.  Principalele obiective urmăresc:

  • ajutorarea copiilor din medii defavorizate;
  • acordarea unui sprijin prompt, eficient și complet persoanelor care se confruntă cu diverse probleme sociale;
  • îmbunătățirea calității vieții culturale a copiilor defavorizați;

Pentru îndeplinirea obiectivelor, în cadrul asociației, s-a înființat Centrul de Zi pentru Copii “Sfântul Nicolae” unde funcționează un cabinet de consiliere, after school și un cabinet de asistență socială.